Luokat
Koulutus

Uimaharjoittelun ohjaaminen

Uimaharjoittelun ohjaaminen

Koulutuksen ohjaamiseen tarvitaan kahden tyyppisiä tietoja [Platonov, Sozanski 1991]:

• Harjoittelun eri komponenttien tilan kuvaaminen harjoitusprosessin dynamiikassa,

• kuvata käytettyjen kuormien tehokkuutta, keinot ja menetelmät pelaajien kouluttamiseksi eri tasoilla.

Harjoittelun valvonnassa, jonka pitäisi olla olennainen osa urheilijan valmistautumisprosessia, häiritsemättä harjoittelua, ja sen tulisi antaa mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman vähän häiritsemällä harjoitusprosessia, me teemme:

• arviointi urheilijan kehon toiminnasta tietyssä jakson vaiheessa,

• tutkimustulosten vertaaminen aikaisempiin, saatu samalta kilpailijalta edellisissä valmisteluvaiheissa tai syklin muina päivinä,

• tietyn kilpailijan testitulosten vertaaminen samanlaisten tai korkeamman tason muiden tämän erikoisuuden urheilijoiden vastaaviin indikaattoreihin.

Kaiken tämän tulisi liittyä suoritettua työtä kuvaaviin parametreihin, ts.. sukuun, harjoittelukuormien koko ja rakenne.

Edellä mainittujen koulutuksenhallinnan ongelmien ratkaiseminen liittyy erilaisten tutkimusten tekemiseen [Pultti 2000].

1. Diagnostinen esim.. pelaajan kykyrakenne, tietyn ominaisuuden tai toiminnon kehitystilan määrittäminen.

2. Ennakoiva muotoilemalla ennuste pelaajan kehityksestä, esim.. urheiluvalikoimassa.

3. Optimoimalla pedagogisen kokeilun muodot, kutsutaan mallikokeeksi, mikä on harjoittelukuormituksen vaihtelu ajan funktiona. Empiiristen tietojen perusteella rakennetaan matemaattinen malli, joka voi olla differentiaaliyhtälöiden muodossa, hermoverkot, geneettiset algoritmit jne..

Edellä esitettyjen oletusten perusteella tutkittiin eri ikäluokkien uimareita, osallistuminen kouluihin laajennetulla liikuntaohjelmalla, urheilukoulut, urheilun mestaruuskoulut ja akateeminen osasto.

Vuonna tehdyissä tutkimuksissa 1993-2003 pelaajien kunto diagnosoitiin luonnollisissa tai vastaavissa olosuhteissa, koulutus- ja kilpailuolosuhteiden ylläpitäminen, ja myös laboratorio-olosuhteissa. Arviointi kattoi muun muassa:

1. Aerobinen kapasiteetti, joka mitattiin maksimaalisen hapenottotason perusteella (VO2max) ja pelaajien mahdollisuudet PPA-tasolla (operatiivinen valvonta mesosyklien tasolla):

• progressiivinen juoksumatto (käyttämällä kaasuanalyysiä, HR ja nopeusluokitus),

• progressiivisen uinnin testi 8×200 m (100 m) tyyli tai 4×200 m tyyli (pelaajille kohdennetussa vaiheessa).

2. Anaerobinen kapasiteetti (operatiivinen valvonta mesosyklien tasolla) arvioidaan:

• suurin teho ja työskentely 30 s Wingate-käsivarren testi,

• teho ja työskentely 30 s kytketty uinti testi.

3. Fysiologiset indikaattorit (perustuu kaasuanalyysiin) ja mekaaninen simuloiduissa aloitustehtävissä Swim Bench Biometrissä (operatiivinen valvonta mesosyklien tasolla).

4. Kreatiinikinaasiaktiivisuus (CK) plasmassa (nykyinen ohjaus harjoitusyksikön tasolla – ns. pitkittyneet vaikutukset),

5. Urheilijoiden urheilutulokset (operatiivinen valvonta – mesosyklit, ja määräajoin).

Vain valitut testikokeet ja tutkimustulokset esitetään tässä tutkimuksessa.

Esitetyt testitutkimukset johtuivat uskomuksesta, että on suositeltavaa näyttää polut, jotka johtavat ratkaisuihin, jotka optimoivat harjoitusprosessin eri aikoina ja urheilun edistymisen eri tasoilla, ts.. kattavan valmistelun vaiheessa – koulut, joissa on laajennettu liikuntaohjelma, kohdennettu – urheilu- ja erityiskoulut – urheilun mestaruuskoulu.

Yllä olevien toimintojen tarkoituksena oli etsiä suhde harjoittelukuormituksen ja urheilijan toiminnallisessa valmistelussa tapahtuvien muutosten välillä, ts.. etsitään tapoja optimoida urheilun mestaruuden muotoilu [Cosmol 1999, Pultti 1998, Sozanski 1986].

Tietäen jo, mitkä ovat uimaharjoittelun ja kehon kunnon arvioimiseksi tarvittavien välineiden vaatimukset, voit jatkaa käytännön ratkaisujen esittelemistä urheilukouluissa (tekstiviesti) ja klubikoulutuksessa (akateeminen).

Esitetyt tutkimustulokset koskevat eri ryhmiä, ja niiden tarkoituksena on vain näyttää mahdollisuudet käyttää harjoituskuormien analyysiä sekä valittuja indikaattoreita niiden käytännön hyödyllisyydestä koulutuksen hallinnassa..

Tässä tutkimuksessa esitetään molemmat pitkäaikaisen koulutuksen tulokset, samoin kuin tyypilliset makrosyklit ja ratkaisut, joita käytetään mikroprosessin ja koulutusyksikön tasolla.