Luokat
Koulutus

Uimaharjoittelun analyysi harjoittelun eri vaiheissa

Uimaharjoittelun analyysi harjoittelun eri vaiheissa.

Uimaharjoitteluun sovelletaan vaiheittaisen valmistelun yleisiä sääntöjä, ts.. monipuolisesta kohdennetusta erityiseen. Fyysisen valmistelun lisäksi maassa ja vedessä – vastaava komponentti on tekninen ja taktinen valmistelu. Harjoittelun aksentit vaihtelevat vaiheen mukaan, jakso tai mesosykli.

Koulutuksen eri vaiheissa tehdyssä tutkimuksessa kuva kokonaiskuormituksista (TR) yleensä se oli yleensä ylöspäin (kaivaa. 6.1). Uintikuormitukset vuoden aikana nuorimmissa ryhmissä olivat noin. 300 h, ja eläkeläisillä noin. 600 h. Harjoittelutuntien määrä heijastui kussakin ikäryhmässä suoritettujen harjoitusten määrään.

Kattavat kuormat (W) yleensä kasvoi koulutuksen ensimmäisissä vaiheissa ja olivat: 10-vuotiaille 68 h (22% TR kuormittaa), 11-vuotiaita – 92 h (26%), 12-13-vuotiaita – 103 h (29%), vanhuksille – 35 h (6,5%). Tämän tyyppinen taakka oli noin 25% kokonaiskuormitus (TR) nuorissa uimareissa, kun taas vain senioriryhmässä 6,5% TR-arvot.

Kohdistetut kuormat (U) ominaista pienimmät vaihtelut analysoiduissa ikäluokissa ja olivat vastaavasti: 173 h (57% TR kuormittaa), 203 h (52%), 172 h (50%), 200 h (36%). Tämän tyyppisen työn osuus oli samanlainen kaikissa vaiheissa ja työllisti noin. 50% TR kuormitukset nuoremmissa ryhmissä ja 36% vanhemmassa ryhmässä.

Kuva 6.1. Harjoittelukuormien määrä uinnissa eri harjoittelutasoilla (työn tyypin mukaan).

Erikoiskuormituksissa (S) Nuorempien ja vanhempien ryhmien välillä oli merkittävä ero. Nämä kuormat olivat vastaavasti: 38 h (12% TR kuormittaa), 62 h (16%), 56 h (16%), 309 h (56%), mikä vastasi uimaharjoittelun erityisyyttä.

Ensimmäisinä vuosina painotettiin kattavaa valmistelua, mukaan lukien uinti – ja sitten tyylin ja etäisyyden erikoistuminen.

Tärkeä elementti uimaharjoittelussa oli sen laadullinen puoli, ts.. osuus kuormista eri intensiteettialueilla (kaivaa. 6.2, välilehti. 6.1). Tukikuormat (T-|) he olivat samanlaisia ​​nuoremmissa ikäryhmissä, vastaavasti: 67 h (22% TR kuormittaa), 70 h (16%), 65 h (20%), ollessaan vanhemmassa ryhmässä 20 h (3,8%). Erot johtuivat suoritetuista tehtävistä. Ja niin nuoremmissa ryhmissä kuorma T-| he koskivat pääasiassa uintitekniikoiden ja hyppyjen aloittamista ja olivat tasavertaisia: 4,5 h (1,5%), 1,5 h (0,5%), 22 h (6%), 0,5 h (0,1%).

Pöytä 6.1. Puolalaisten uimareiden harjoittelukuormat harjoittelun eri vaiheissa intensiteettialueiden mukaan.

Kuva 6.2. Harjoittelukuormien määrä uinnissa eri harjoittelutasoilla (intensiteetti vaihtelee).

Ladataan sisään 2 intensiteettialue (T2), se on perusta kokonaislujuuden muokkaamiselle, sisältää merkittävän osan kokonaiskuormista, ja samalla he pysyivät vakaina nuorimmissa ryhmissä ja olivat vastaavasti: 162 h (50% TR kuormittaa), 181 h (46%), 163 h (47%), ja vain vanhemmassa ryhmässä 74 h (13,5%). Jälkimmäisessä tapauksessa näiden kuormien soveltamisen tarkoituksena oli pääasiassa ylläpitää yleistä lujuutta.

Ladataan sisään 3 intensiteettialue (T3) liittyivät erityislujuuden muodostumiseen, voimaa ja tempoa. Tämän tyyppinen työ oli hallitsevaa vanhemmissa ryhmissä – 432 h (80%). Nuoremmissa ryhmissä se oli lyhyempi ja vastaavasti: 65 h (21%), 109 h (28%) ja 80 h (23%)

W 4 intensiteettialue (T4), nuorimmissa ryhmissä kuormitus oli: 12 h (4% TR kuormittaa) iässä 10 vuotta, 36 h (10%) iässä 11 vuotta, 26 h (7%) iässä 12-13 vuotta. Vanhempaan ryhmään rekisteröity koko 15 h (2,7%) se oli erittäin matala arvo, tosiasiasta, että tällainen työ on perusta käynnistysponnisteluille 200 m.

W 5 intensiteettialue (T5), perustuu enimmäisintensiteettiin (nopea), suoritettiin analysoiduissa ikäluokissa: 6 h (1,9% TR), 7 h (1,8%), 13 h (3,77%) ja 2,5 h (0,5%).

Fyysinen valmistautuminen on tärkeä osa uimareiden harjoittelua, erityisesti voimaharjoittelun taso. Kuormat olivat seuraavat: 10-vuotiailla – 10 h (3,5% TR), 11-vuotiailla – 36 h (9%), 12-13-vuotiailla – 20 h (7%) ja vanhempana 15 h (2,9%).