Luokat
Koulutus

Tutkimuksen organisatoriset olosuhteet, Puolan urheiluliitot toteuttavat ja soveltavat järjestelmää

Tutkimuksen organisatoriset olosuhteet, Puolan urheiluliitot toteuttavat ja soveltavat järjestelmää.

Nuorten urheilijoiden fyysinen kehitys tulisi suorittaa kehitetyn järjestelmän puitteissa, toteutettu, rahoittavat ja valvovat puolalaiset urheiluliitot. Kirjoittajat ehdottavat, että otetaan huomioon alla luetellut kompetenssit ja vastuut sekä aineelliset ja organisatoriset työt, jotka liittyvät järjestelmän käyttöönottoon koulutusprosessissa tietyllä tieteenalalla.

Puolan urheiluliitto (Koulutusjako: varapuheenjohtaja. koulutus, koulutuspäällikkö, valmentajien neuvosto, kaikkien keskeisten koulutusryhmien henkilöstövalmentajat, SMS-kouluttajat; asiantuntijaryhmä: urheilutieteilijät ja harjoittajat):

• tietyn urheilulajin järjestelmän kehittäminen (harkittuaan kommentteja, raportoitu koulutuskeskustelujen aikana) – toteutus, järjestelmän täytäntöönpanon hallinta ja valvonta (opetuskoulutus, vierailut tekstiviestien ja klubien harjoitteluihin sekä keskeisten tapahtumien aikana), joka kerta, kun järjestelmä "integroidaan" tietyn ikäryhmän vuotuiseen koulutusjaksoon ja järjestelmän nykyisiin muutoksiin.

Puolan urheiluliitto (presidentti, hallinto, Pääsihteeri):

• järjestelmän hyväksyminen ja hyväksyminen sitovana (nais- ja miespelaajat kaikissa ikäluokissa, koulutytöt ja tekstiviestien opiskelijat) ja suositellaan (valtion kilpailuihin osallistuvat seurat, eri organisaatiotasoilla) – varojen turvaaminen (mm. säännölliset diagnostiset testit, kuntosalin varustaminen tekstiviestinä tarvittavilla laitteilla ja harjoituslaitteilla, palkkiot järjestelmän kehittämisestä ja toteuttamisesta).

Puolalaisten urheiluliiton viranomaisten hyväksynnän jälkeen urheilijoiden fyysisen valmistautumisen pitäisi olla pakollinen valmentajille ja pelaajille, osallistuminen keskuskoulutukseen (kaikki ikäryhmät) ja suositellaan valmentajille ja klubipelaajille.

Edellä olevan oletuksen käytännön toteutuksen tulisi olla seuraava.

Puolan urheiluliitto "suojaa" maajoukkueen pelaajien jatkuvuutta osallistua järjestelmään asianmukaisilla päätöksillä. Esimerkiksi asettamalla järjestelmän käyttöönottovelvollisuus kaiken ikäisille henkilöstövalmentajille (tämä ehto tulisi sisällyttää esim.. sopimukseen, Puolan urheiluliiton edustajat allekirjoittivat valmentajan kanssa). Henkilökunnan kouluttajan tulisi pystyä toteuttamaan omat koulutustoimintansa täysin, muun muassa: pääkilpailuihin osallistumista valmistelevien kilpailujen aikataulun suunnittelu, teknisen ja taktisen koulutuksen toteuttaminen sekä tietyn koulutusryhmän toiminnan aineelliset ja organisatoriset ehdot (esimerkiksi.. joukkueen kokoonpano, pelikonsepti, teknisen-taktisen koulutuksen rakenne ja kuormitus, koulutusryhmän kokoonpano jne.). Järjestelmän toteuttamisen tulisi kuitenkin olla jatkuvaa, riippumaton henkilöstövalmentajien muutoksista, mikä saattaa liittyä "erilaisten ideoiden" toistuvaan käyttöönottoon molempien nuorten fyysisessä valmistelussa, sekä aikuisten urheilijoiden.

Maajoukkueen valmentajien velvollisuus (kaikissa ikäluokissa) sen tulisi olla järjestelmällistä, vähintään kerran kuukaudessa, harjoitteluryhmiin kuuluvien pelaajien on valvottava järjestelmän toteutusta.

Keskusharjoitteluun osallistuvien urheilijoiden fyysinen kehitys (kaikissa ikäluokissa) pitäisi olla puolalaisten urheilujärjestöjen "suojaama" arvo. Vain tällainen järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa järjestelmällisen toiminnan, monivuotinen, tiukasti suunniteltu työ, siten, antaa hyvät takeet aiottujen harjoittelutavoitteiden saavuttamisesta.