Luokat
Koulutus

Ehdotetut organisatoriset muutokset urheiluharjoittelujärjestelmissä vuodeksi 2004.

Ehdotetut organisatoriset muutokset urheiluharjoittelujärjestelmissä vuodeksi 2004.

Kansallisen opetus- ja urheiluministeriö, analysoituaan nykyisen lasten ja nuorten urheiluharjoittelujärjestelmän toimintaa urheilukoululaitoksissa, ehdottaa sen toteuttamista:

• uskotaan näiden ohjelmien suora organisatorinen ja taloudellinen toteutus urheilukouluissa – maakuntien monialaisista urheiluseuroista (viisas), yhteistyössä paikallishallinnon yksiköiden kanssa (Jst) ja puolalaiset urheiluliitot – urheilun harjoittamisen sisällönäkökohtien valvonta näissä laitoksissa (keskenään sopimusten perusteella, a pzs i jst). Kansallisten koulutus- ja urheiluministeriön kanssa tehdyn sopimuksen aiheen muutoksen seurauksena urheilulahjaisten nuorten koulutuksen yhteisrahoittamisesta julkisissa tekstiviesteissä 2004 r. – varat menevät suoraan kouluille yksinkertaistetulla tavalla, vain yhden yksikön kautta (viisas) eikä esimerkiksi. kautta 3-4 Puolan urheiluseurat, kuten ennen, jos koulu järjestää useita urheilulajeja.

• mukaan voivodikunnan itsehallinnot tekemään yhteistyötä monialaisten urheilun mestaruuskoulujen johtamisessa;

• osallistuminen voivodikunnan koulutukseen, toteuttanut viisaus, myös urheiluluokkien ja koulujen opiskelijoita, kunnan ja kaupungin hallitusten ylläpitämä;

• Puolan urheiluseurojen henkilöstön kouluttaminen (KNJ, kehys C) -noin n. 20-40 tieteenalan lahjakkaimmat pelaajat, juniori- ja nuorisoluokissa nuorten urheilukeskuksissa (yksittäiset tieteenalat) tai muissa kuin urheilun mestaruuskouluissa (joukkuepelit), järjestetään tilojen perusteella, joilla on erittäin korkea urheilu-, koulutus- ja sosiaalinen taso.

Ehdotetaan tehdä 1 tammikuu 2004 r. muutokset urheilukoululaitosten yhteisrahoituksen määrien siirtämis- ja kirjanpitomenetelmissä. Kaikki julkiset tekstiviestit (yksittäisillä aloilla) he saavat varoja tarvittavan urheilutason omaavien pelaajien kouluttamiseen sopimusten perusteella, jotka kansalliset koulutus- ja urheiluministeriöt tekevät vuosittain asianomaisen voivodikunnan monialaisen urheiluliiton kanssa. (viisas) urheilulahjaisten nuorten koulutus- ja kilpailuohjelman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Kansallisten koulutus- ja urheiluministerin tänä vuonna kaikkien maakuntien marsalkkaisten kanssa tekemien sopimusten mukaisesti, tätä ohjelmaa voidaan myös tukea vuosittain voivodikunnan itsehallintojen talousarvioista.

Varojen siirtäminen WISS: n kanssa tehtyjen sopimusten avulla antaa voivodikuntien marsalkkaille enemmän kiinnostusta alueellaan toimivien urheilukoulutuslaitosten kehittämisestä ja tukee näiden koulujen opiskelijoiden koulutusta myös tästä lähteestä – huolimatta muiden tasojen paikallishallinnon johdosta. Tulevaisuudessa on välttämätöntä innostaa asianomaisten paikallishallintojen välisten sopimusten allekirjoittamista maakunnan hallitusten suorittamien julkisten urheilumestaruuskoulujen siirtämisestä. Se liittyy yhä laajempaan yleisten tekstiviestien "alueellistamisen" ilmiöön, mikä ilmenee suuresta osasta voivodikunnan pelaajia koulutuksessa, missä koulu toimii (keskipitkällä 68,6%, mutta esim.. voiv. Podlasie – 96,2% tai voiv. Lublin – 95,6%).

Asiaankuuluvat Puolan yksittäisten alojen urheiluliitot, muutettuaan urheilukoulutuksen rahoitusmenetelmää, allekirjoittaa sopimukset kansallisen opetus- ja urheiluministeriön kanssa metodologisen ja harjoittelun valvonnasta sekä ohjelman kattamien pelaajien harjoitteluprosessien tilapäisistä ja kattavista tarkastuksista.

myös, asianomaiset puolalaiset urheilujärjestöt voivat osana ohjelmaa hakea yhteisrahoitusta lahjakkaimpien pelaajien merkittävimmän ryhmän harjoitteluun (esimerkiksi.. mestarikurssien kanssa) vasta muodostuneissa ns. urheilun mestaruuskeskukset pzs.

Lahjakkaiden nuorten kouluttamista joukkueurheilupeleissä ehdotetaan säilyttävän nykyisessä muodossaan – muut kuin julkiset urheilun mestaruuskoulut, joita hoitavat toimivaltaiset pzs. Puolan urheiluseurojen ylläpitämien nuorten urheiluharjoittelukeskusten toiminnan ja rahoituksen muuttamista ei myöskään ehdoteta.