Luokat
Koulutus

Ehdotetut muutokset urheilukoululaitosten yhteisrahoitusjärjestelmään vuodeksi 2004.

Ehdotetut muutokset urheilukoululaitosten yhteisrahoitusjärjestelmään vuodeksi 2004.

Nykyisen yhteisrahoitusjärjestelmän ja saavutettujen urheiluvaikutusten analyysin jälkeen ehdotetaan, että eriytetty rahoitus MENiS-erityistoimenpiteestä kattaisi seuraavan urheilutason opiskelijat:

• MM- ja M-luokan kilpailijat – (tällä hetkellä 226 ihmisiä 26 urheilulajit); Näillä pelaajilla tulisi olla maajoukkueen valmentajan kehittämät ja yksittäisten urheiluliittojen hyväksymät henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, toteutetaan erityisessä koulutuslaitoksessa;

• kilpailijat, joilla on vähintään urheiluluokka I – (tällä hetkellä 624 ihmisiä 26 urheilulajit);

• kilpailijat, joilla on vähintään II urheiluluokka – (tällä hetkellä 643 ihmisiä 26 urheilulajit).

Se seuraa nykyisistä tiedoista, siitä on kyse 1500 pelaajia, jonka koulutusprosessi, suoritetaan urheilukoulutuslaitoksissa, olisi tuettava. Yhteisrahoituksesta voi syntyä epäilyksiä noin. 160 pelaajia edellä mainituista, jotka ovat saavuttaneet vaaditun urheilutason, mutta heitä ei kutsuttu yhtään kaadereita.

Liikunnan kehittämisstrategian osasto, urheilulahjaisten nuorten koulutus- ja kilpailuohjelman koordinointi, Ehdotan – tilikaudelta 2004 – olla tukematta sellaisten pelaajien harjoittelua, joiden urheilutaso on alle 2. urheiluluokan.

Urheilukoululaitosten yhteisrahoituksen määriä laskettaessa ehdotetaan niiden määrän erottamista pelaajien esitetyn urheilutason mukaan seuraavien sääntöjen mukaisesti:

• MM- ja M-luokat – 100% laskettu määrä yhtä järjestelmää varten koulutettua kilpailijaa kohti;

• Luokka I – 75% määrät kuten edellä;

• luokka II – 50% määrät kuten edellä;

• Lisäksi ehdotetaan, että palkkiot säilytetään kouluille laskemalla kunkin tutkinnon suorittaneelle maksettava tuki, jatkaa urheilun harjoittamista korkeimmalla tasolla, edustaa maamme kansainvälisissä tapahtumissa -200% määrät kuten edellä.

Kilpailijat – urheilukilpailukoulujen opiskelijat, jotka eivät täytä edellä mainittuja kriteerejä, voivat osallistua urheiluopetuslaitoksissa toteutettavaan koulutusohjelmaan, mutta ilman kansallisen opetus- ja urheiluministeriön erityistoimen rahoitusta. Heidän tulee noudattaa peruskoulutusohjelmaa, joka on määritelty koulun organisaatiotaulukossa, rahoitetaan johtavan viranomaisen koulutustuesta ja omista varoista.