Kategorier
Information

Motorisk træning

Motorisk træning.

Hej, i dag vil jeg forsøge at beskrive for dig, hvad motorik handler om, og hvad det virkelig giver os.

Motoriske færdigheder (Stor) – jest to sprawność ruchowa całego ciała.

I begyndelsen af 50'erne af det tyvende århundrede løb de bedste spillere afstanden under kampen 2,5-3,5 Km, f.eks.: Garrincha, Di Stefano, i begyndelsen af XXI århundrede 12 gør 14 Km, f.eks.. David Beckham – 11,8, Michael Owen – 12,3, Deco – 13,0 Km. Dette eksempel viser, jakie zmiany nastąpiły w futbolu i jak wzrosły wymagania w stosunku do piłkarzy. Podstawą skutecznego działania piłkarza w czasie gry w piłkę nożną są umiejętności piłkarskie. Til gengæld gode motoriske dispositioner: Styrke, Højhastigheds, styrke og koordination giver et højere niveau af fodboldfærdigheder. Stąd też jest oczywiste dlaczego tak wielką wagę przywiązuje się na treningu do przygotowania motorycznego. Należy je odnosić do wymagań, jakie rzutuje mecz piłkarski, samt til kravene til forberedelse til sæsonen. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku chodzi o wykształcenie takich dyspozycji psychomotorycznych, które zapewnią zawodnikowi skuteczne wypełnianie zadanych mu poleceń.

Tradycyjne przygotowanie motoryczne zawodnika opiera się na doskonaleniu w pierwszej kolejności mechanizmów tlenowych organizmu a następnie beztlenowych. Podstawę piramidy treningowej tworzy aktywność angażująca procesy tlenowe. Następnie na bazie wytrzymałości tlenowej kształtowane są pozostałe zdolności motoryczne: wytrzymałość beztlenowa, fart, dynamisk kraft.

Wysoki poziom wytrzymałości tlenowej pozwala piłkarzowi na uzyskanie wysokiej aktywności w spotkaniu i utrzymanie jej przez jak najdłuższy czas w meczu. Dobrze wpływa to na narastające zmęczenie oraz szybszą regenerację organizmu w czasie meczu i po jego zakończeniu. Stanowi podstawę pod wysoką i stabilną formę sportową. Wydłuża czas gry w komforcie psychomotorycznym, co ma wpływ na utrzymanie jak najwyższych dyspozycji techniczno-taktycznych. W końcu odpowiedni poziom wytrzymałości tlenowej jest potrzebny do podniesienia efektywności treningu szybkościowego, f.eks.. do odbudowy zasobów fosfokreatyny po każdorazowym sprincie.

Tradycyjne treningi motoryczne koncentrują się głównie na wytrzymałości tlenowej spychając na dalszy plan kształtowanie dyspozycji, które dla współczesnego zawodnika są przecież niezbędne – szybkościowo-siłowe w formie krótkotrwałych wysiłków eksplozywnych (udslettet, sprints, udbrud, przyspieszenia, Dias). W tradycyjnej koncepcji treningu proporcja pomiędzy wytrzymałością a wysiłkami szybkościowymi, eksplozywnymi jest niezrównoważona. Taki rodzaj treningu nie wytrzymuje próby czasu. W XXI w gra w piłkę nożną wymaga podporządkowania treningu wytrzymałościowego treningowi szybkościowo-siłowemu i zwrócenia większej uwagi na jakość, ikke mængden af anvendte øvelser.