Kategorie
Výcvik

Záznam tréninkové zátěže

Záznam tréninkové zátěže.

Je nutné vést hráči žen a mužů (všechny věkové kategorie) individuální cvičebnice "Silový trénink", kde by měli zaznamenat náklad (objem a intenzita) jednotlivě: cvičení, tréninkové jednotky, etapy a období.

Zaznamenejte hodnoty:

– objem, tj.. provedenou práci (součet produktů zvednutých závaží na tyči nebo jiném zařízení nebo zařízení a opakování v sérii cvičení: např.. 20 kg • 8 opakování + 30 kg • 5 opakování + 40 kg • 3 opakovat • 4 série cvičení 790 kg);

– intenzita, tj.. hodnoty zvednutých hmot na tyči nebo na jiném zařízení nebo zařízeních (nejčastěji se používá jako indikátor intenzity tzv. průměrná tréninková hmotnost v daném cviku, tj.. kvocient objemu a počtu opakování cvičení, např.. 790 kg : 25 opakování = 31,6 kg ž 1 opakování), vyšší průměrná váha znamená větší intenzitu tréninku;

– maximální hmotnosti (CM) dosažené během testů v testovacích cvičeních (např.. bench press, ležící zády na lavičce – 72,5 kg, pokus o navýšení 75 kg – selhalo; narovnání nohou ("Plnění" nákladu na obou stranách) v sedě – 155 kg, už to nebylo zkoušeno);

– sebehodnocení psychofyzického stavu před a po tréninku (např.. bodová stupnice 1-5: 1 Směřovat – špatný stav, 2 – ne to nejlepší, 3 – průměrný, 4 – dobrý, 5 – velmi dobrý nebo popisný – např.. před tréninkem – pohoda, po tréninku - zjevně horší);

– tělesná hmotnost sportovce (např.. před tréninkem – 74,2 kg, po tréninku – 73,6 kg).

Doporučuje se to, zejména při tréninku s začínajícími hráči, zadání plánu do tréninkové knihy (hmotnost činky v postupných sériích jednotlivých cviků) na další trénink. Tento plán musí zohledňovat provádění posledního školení. To je zvláště důležité při tréninku s velkou skupinou (např.. 15-18) hráči, zatímco během tréninku je prakticky nemožné provádět aktuální opravy. Zkušení hráči (senioři), ve fázi uplatňování formy individuálního školení, mohou si sami naplánovat tréninkovou zátěž.