Kategorie
Výcvik

Role trenéra v systému škol sportovních mistrovství

 

Role trenéra v systému škol sportovních mistrovství.

Mladí lidé, kteří sportují, přitahují pozornost nejen rodičů a trenérů. Tvůrci rozhodnutí na různých úrovních se o to stále více zajímají, tvarování obrazu nejen …

Kategorie
Výcvik

Determinanty a význam svalové síly pro správný vývoj dětí a dospívajících.

Determinanty a význam svalové síly pro správný vývoj dětí a dospívajících.

Účinnost při zvyšování svalové síly, síla a další vlastnosti svalového systému (místní silová vytrvalost a svalová hmota) oraz skoczności 16-19-letnich

Kategorie
Výcvik

Další komentáře k výcviku sportovně nadané mládeže

Další komentáře k výcviku sportovně nadané mládeže.

V praxi se to zatím stává velmi často, ten trenér, s nímž hráč zahájí svou sportovní kariéru, v mnoha případech to s ním také končí, …

Kategorie
Výcvik

Navrhované změny v systému spolufinancování sportovních vzdělávacích institucí na rok 2004.

Navrhované změny v systému spolufinancování sportovních vzdělávacích institucí na rok 2004.

Po analýze stávajícího systému financování a dosažených sportovních účinků je navržena, aby zróżnicowanym dofinansowaniem ze środka specjalnego MENiS objęci

Kategorie
Výcvik

Návrhy změn v systému sportovního vzdělávání

Návrhy změn v systému sportovního vzdělávání

Školy sportovních mistrovství jsou institucemi vzdělávacího systému, které umožňují nejnadanější mládeži kombinovat vzdělávání s intenzivním tréninkem., vedoucí k rozvoji sportovního talentu.

Aktualny system

Kategorie
Výcvik

souhrn – Problém sportovní výchovy a výchovy mládeže

souhrn – Problém sportovní výchovy a výchovy mládeže.

Problém sportovní přípravy a vzdělávání sportovně nadané mládeže byl a je důležitým a významným sociálním problémem. Ano pro průmyslové společnosti, postmodernistycznych a

Kategorie
Výcvik

Sociální kontext sebehodnocení sportovní kariéry studentů - hráčů SMS.

Sociální kontext sebehodnocení sportovní kariéry studentů - hráčů SMS.

Pouze 11,2% respondentů považovalo jejich dosavadní kariéru za úspěšnou – záložka. 12.13, více než polovina z nich 53,7% pomyslela, że dotychczas była ona częściowo

Kategorie
Výcvik

Očekávání a touhy studentů-SMS hráčů a jejich sportovní biografie

Očekávání a touhy studentů-SMS hráčů a jejich sportovní biografie.

SMS sportovní úroveň díky účasti těchto mladých lidí na soutěžích různého postavení, bohatý kalendář událostí, w statystyce i ocenie władz sportowych

Kategorie
Výcvik

Profesionální sport mladých lidí z pohledu hodnotové orientace

Profesionální sport mladých lidí z pohledu hodnotové orientace.

Axiologickou perspektivou sportu je pokus určit, jaký typ orientace si mladí sportovci v tomto oboru zvolí. Jejich názory jsou nepochybně deklarací, ale

Kategorie
Výcvik

Sociální očekávání a aspirace studentů-hráčů SMS ve světle jejich postojů a možností

Sociální očekávání a aspirace studentů-hráčů SMS ve světle jejich postojů a možností.

Z dosud provedeného výzkumu sportovní biografie a sportovní kariéry mladých lidí lze konstatovat, że biografia i kariera sportowa wpłynęły