Kategorie
Výcvik

Změny aktivity kreatinkinázy (CK) v plazmě

Změny aktivity kreatinkinázy (CK) v plazmě plavců během podobdobí speciální přípravy.

V diagnostických testech se vědci nejčastěji zaměřují na přímou reakci na cvičení, např.. z jaką intensywnością wykonane zostało

Kategorie
Výcvik

Využití výcvikových zdrojů

Využití výcvikových zdrojů

Podstatou každého tréninku je zdroj, který byl použit k trénování hráčů. Opatření použitá školitelem studentů studentské sekce jsou uvedena v tab. 6.3.

Stůl 6.3. Objętość ćwiczeń

Kategorie
Výcvik

Analýza tréninku v makrocyklu přípravy plavců na ME

Analýza tréninku v makrocyklu přípravy plavců na ME

Dalším příkladem ilustrujícím mechanismus přípravy polských plavců na nejdůležitější události je analýza ročního tréninkového cyklu z hlediska efektivity, którego miarą były

Kategorie
Výcvik

Analýza tréninku v plavání v různých fázích tréninku

Analýza tréninku v plavání v různých fázích tréninku.

Plavecký výcvik podléhá obecným pravidlům fázované přípravy, tj.. od univerzálních přes cílené až po speciální. Kromě fyzické přípravy na zemi i ve vodě …

Kategorie
Výcvik

Směrování vašeho plaveckého výcviku

Směrování vašeho plaveckého výcviku

Pro vedení školení jsou vyžadovány dva typy informací [Platonov, Sozański 1991]:

• charakterizace stavu různých složek tréninku v dynamice tréninkového procesu,

• charakterizace účinnosti aplikovaného zatížení, środków

Kategorie
Výcvik

Využití výsledků diagnostických testů a analýzy zátěží v řízení školení

Využití výsledků diagnostických testů a analýzy zátěží v řízení školení (na příkladu plavání)

Předpoklady plaveckého výcviku

Punktem wyjścia do wszelkich dyskusji i racjonalnych rozważań dotyczących założeń treningu pływackiego są warunki