Kategorie
Výcvik

Program formování správných etických postojů, sociální a morální.

Program formování správných etických postojů, sociální a morální.

Postoje tohoto typu se neustále vyvíjejí, v průběhu realizace celého vzdělávacího programu střední školy. Vnímání zvláštních potřeb, jakie niesie ze sobą