Kategorie
Výcvik

Rozvoj sportovního talentu studentů SMS - prvky výcvikového programu

Rozvoj sportovního talentu studentů SMS - prvky výcvikového programu.

V rámci tříletého pobytu hráčů v SMS by měly speciální třídy plně rozvíjet jejich sportovní talent. Proto je nutné zvládnout následující prvky odborného výcviku.

JEDNOTLIVÉ SPECIALISTICKÉ DOVEDNOSTI

1.Technika driblování

Technika pohybu s míčem v dorazech (kachňata): žonglování (přísná forma), setřený, zastavení (levá ruka na jedné věci, dva kroky), technika změny směru rotací, před tebou, mezi nohama, za zády (pravá levá ruka) – zlepšení polohy nohou, během cvičení měňte tempo – přísná forma, hra 1:1, útočník si hraje s „kachňaty“.

2. Technika házení

Já - osobní hody – správné držení těla, ruce spolupráce – nohy.

II – Skákací kopy – jednoruký:

A) poté, co šel na ples (v přísné formě as oponentem),

b) po jedné koze (v přísné formě as oponentem),

C) po několika driblingech (v přísné formě as oponentem); všechny prvky se procvičují rovnoměrně zastavením v jednom a dvou krocích,

d) situační projekce (že jo, hodit po zásahu).

3. Individuální obrana

Já – Výuka správného držení těla (polohování nohou, rakovina).

II – Výuka správného pohybu v obraně – krok sestupně k cílové čáře.

III – Princip obrany proti stětí a kroužení.

IV – Blokování po hodu z dálky (když hráč jede na sbírku).

4. Sbírka výuky na tabulích

Přesně řečeno, správné držení těla, správné uchopení míče – vysoko oběma rukama a na jedné ruce, totéž s protivníkem.

5. Výuka techniky absolvování (přísná forma – a se soupeřem):

A) technika průchodů zepředu na prsa, jednou rukou doprava, levá ruka - s kozou a bez kozy všichni projdou po soutěži z trojího ohrožení,

b) přihrávky mezi obránci (po obvodu) stejně jako přihrávky mezi středovým křídlem, křídlo – ochránce, ochránce – centrum,

C) technika dlouhého přihrávky.

POZOR! Všechny prvky individuální techniky jsou procvičovány ve skupinách rozdělených do „vysokých“ – střed a křídlo a „malý“ – obránci a quarterbacks.

SPECIÁLNÍ VÝCVIK TÝMU

Záchvat

• Technika pohybu po hřišti 2, 3, 4, 5 (přísná forma).

• Výuka, jak správně hrát výhody 2:1 3:2 atd.

• Výuka záclon za míčem, az koule.

• Výuka pohybu bez míče (závěsy mezi hráči), jít na ples za písmenem V, obvody a zkrácení.

• Výuka hry pro individuální obranu soupeře.

• Výuka hry v obranné zóně soupeře 1 ma celé náměstí.

• Naučit, jak vytáhnout míč z auta.

• Výuka útoků v prostředí duálního centra, jedno centrum, stejně jako s nastavením 5:0.

Obrana

• Výuka obranné spolupráce.

• Pomozte nastavení v trojúhelníku.

• Odříznutí prvního průchodu.

• Pravidla pro páření jednotlivých a zónových her.

• Párování jednotlivě po celém náměstí a dále 7 m (týmová spolupráce). Pravidla zóny z rozložení boxu zóny 2:1:2 i 2:3. Pravidla zóny 3:2 se zdvojnásobením rohu 1 m, stejně jako zóny kolem náměstí.

VÝCVIK FYZICKÉ FITNESS

Cvičení fyzické zdatnosti je důsledně prováděno po všechny roky středoškolského vzdělávání. Rozložení napětí na jednotlivé vlastnosti motoru je funkcí výsledků diagnostických testů. Cíle tréninku tělesné zdatnosti jsou realizovány v rámci obecných rozvojových aktivit, stejně jako během odborných kurzů.

Svalová síla

Prvotním úkolem by měla být kompenzace disproporcí v silové přípravě jednotlivých hráčů, čehož lze dosáhnout použitím cvičení zaměřených na přibývání na váze všech svalových skupin. Důležitý je také rozvoj speciálních sil – hlavně ve formě provozní síly, skákání, cvičení. hody medicinbaly. Pozor! Cvičení s činkami by se nemělo používat.

Příklady skupin cvičení v oblasti svalové síly:

1. cvičení. pomocí vlastní tělesné hmotnosti (kliky, převisy, cvičení. břicho, hřbet, vytáhnout, pochody s exkurzemi, vzestup, Mezery na dálku),

2. cvičení. pomocí zátěže (medicinbaly 2-3 kg, hravý 15-20 kg),

3. cvičení. s partnerem (běží s odporem, cvičení. akrobatický),

4. atletická cvičení speciální síly (mnohoúhelníky, výbuchy, výstupy, šikovný, lezení po schodech, vícebojové hody, atd.),

5. cvičení. silový trénink na trenérech.