Kategorie
Výcvik

Komplexní fyzický a motorický rozvoj studentů – SMS hráči

Komplexní fyzický a motorický rozvoj studentů SMS.

Komplexní fyzický a motorický rozvoj studentů, včetně získání řady dovedností (zvyky) hnutí, tomuto úkolu čelí školní hodiny tělesné výchovy. Podle právního stavu na začátku 2003 rok, tělesná výchova ve stupních I-III profilované střední školy, by mělo být implementováno v rozměru 3 týdenní vyučovací hodiny.

V SMS je počet hodin věnovaných rozvoji sportovních dovedností mnohem větší. Nelze však opomenout funkci všestranného motorického vývoje mladých dívek, i ve směru rozvoje základů fitness, nebo získání pohybových dovedností užitečných v životě (např.. plavání, lyžování, tanec). Proto jako součást tréninkového procesu, který probíhá během školního roku, alespoň tři vyučovací jednotky každý týden, by se měly věnovat činnostem obecné povahy. Podrobná organizační řešení, týkající se příkladných tréninkových mikrocyklů hráčů basketbalu, jsou uvedeny ve zbytku práce.

Na hodinách tělesné výchovy by se měla zvláště doporučit gymnastická cvičení, atletika a plavání. Třídy provádějící program tělesné výchovy rovněž plní důležitou restituční funkci – např.. aerobní cvičení urychlují klidové procesy na fyziologické úrovni, a změna pracovního prostředí (vzduch, the, voda) má pozitivní vliv na duševní relaxaci (odklon od monotónnosti činností ve sportovní hale).

Středoškolský didaktický plán by měl využívat i další možnosti aktivního trávení času, např.. jako součást tzv. „Zelená škola“. Zůstaňte spolu, např.. v měsíci květnu, který je obvykle bez velkých sportovních soutěží, v atraktivní turistické lokalitě, kombinace vzdělávacích hodnot, volný čas a integrace. Je to také důležitý prvek ovlivňující harmonický vývoj, nejen fyzické a motorické dovednosti dívek, ale také mentální a sociální.