Kategorie
Výcvik

Analýza tréninku v plavání v různých fázích tréninku

Analýza tréninku v plavání v různých fázích tréninku.

Plavecký výcvik podléhá obecným pravidlům fázované přípravy, tj.. od univerzálních přes cílené až po speciální. Kromě fyzické přípravy na zemi i ve vodě – ekvivalentní složkou je technická a taktická příprava. Akcenty školení se mění v závislosti na fázi, období nebo mezocykl.

Ve výzkumu prováděném v různých fázích školení byl obraz celkového zatížení (TR) obvykle to mělo tendenci být vzhůru (kopat. 6.1). Plavecké zátěže během roku u nejmladších skupin činily cca. 300 h, a u seniorů cca. 600 h. Počet hodin školení se promítl do počtu absolvovaných školení v příslušných věkových skupinách.

Komplexní zatížení (Ž) v prvních fázích výcviku měly tendenci se zvyšovat a byly: pro 10leté děti 68 h (22% TR zatížení), 11-letých – 92 h (26%), 12-13-letých – 103 h (29%), pro seniory – 35 h (6,5%). Tento typ zátěže představoval cca 25% celkové zatížení (TR) u mladých plavců, zatímco ve skupině seniorů 6,5% Hodnoty TR.

Cílená zatížení (U) charakterizovány nejmenšími výkyvy v rámci analyzovaných věkových kategorií a dosáhly resp: 173 h (57% TR zatížení), 203 h (52%), 172 h (50%), 200 h (36%). Podíl tohoto typu práce byl ve všech fázích podobný a zabíral cca. 50% TR načte v mladších skupinách a 36% ve skupině seniorů.

Postava 6.1. Množství tréninkových zátěží v plavání na různých úrovních tréninku (podle druhu práce).

Ve zvláštních nákladech (S) mezi mladšími a staršími skupinami byl významný rozdíl. Tyto náklady byly příslušně: 38 h (12% TR zatížení), 62 h (16%), 56 h (16%), 309 h (56%), což bylo v souladu se specifičností plaveckého výcviku.

V prvních letech byl kladen důraz na komplexní přípravu, včetně plavání – a poté specializace na styl a vzdálenost.

Důležitým prvkem plaveckého výcviku byla jeho kvalitativní stránka, tj.. podíl zátěží v různých rozsazích intenzity (kopat. 6.2, záložka. 6.1). Podporujte zatížení (T-|) byly si podobné v mladších věkových skupinách, resp: 67 h (22% TR zatížení), 70 h (16%), 65 h (20%), zatímco ve skupině seniorů 20 h (3,8%). Rozdíly vyplynuly z provedených úkolů. A tak v mladších skupinách zatížení T-| týkaly se hlavně výuky a zdokonalování plaveckých technik a zahájení skoků a byli si rovni: 4,5 h (1,5%), 1,5 h (0,5%), 22 h (6%), 0,5 h (0,1%).

Stůl 6.1. Tréninkové zátěže polských plavců v různých fázích tréninku podle rozsahů intenzity.

Postava 6.2. Množství tréninkových zátěží v plavání na různých úrovních tréninku (rozsahy intenzity).

Načte dovnitř 2 rozsah intenzity (T2), je základem pro formování celkové síly, obsahují významnou část celkového zatížení, a zároveň zůstali v nejmladších skupinách konstantní a odpovídajícím způsobem dosáhli: 162 h (50% TR zatížení), 181 h (46%), 163 h (47%), a pouze ve skupině seniorů 74 h (13,5%). V druhém případě bylo účelem použití těchto zatížení hlavně udržení úrovně obecné pevnosti.

Načte dovnitř 3 rozsah intenzity (T3) byly spojeny s formováním zvláštní síly, síla a tempo. Tento typ práce byl dominantní ve skupině seniorů – 432 h (80%). U mladších skupin to bylo kratší, respektive činilo: 65 h (21%), 109 h (28%) a 80 h (23%)

Ž 4 rozsah intenzity (T4), v nejmladších skupinách byla zátěž: 12 h (4% TR zatížení) ve věku 10 let, 36 h (10%) ve věku 11 let, 26 h (7%) ve věku 12-13 let. Velikost registrovaná ve skupině seniorů 15 h (2,7%) byla to velmi nízká hodnota, vzhledem k této skutečnosti, že tento druh práce je základem startovacích snah 200 m.

Ž 5 rozsah intenzity (T5), na základě maximální intenzity (rychlý), byly provedeny v analyzovaných věkových kategoriích: 6 h (1,9% TR), 7 h (1,8%), 13 h (3,77%) a 2,5 h (0,5%).

Fyzická příprava je důležitou součástí tréninku plavců, zejména úroveň silového tréninku. Zatížení bylo následující: u 10letých – 10 h (3,5% TR), u 11letých – 36 h (9%), ve věku 12-13 let – 20 h (7%) a ve vyšším věku 15 h (2,9%).