Kategorie
Szkolenie

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia

Rozwijanie talentu sportowego uczennic SMS -elementy programu szkolenia.

W ramach 3-letniego pobytu zawodniczek w SMS zajęcia specjalistyczne rozwinąć powinny rozwinąć w pełni ich talent sportowy. …

Kategorie
Szkolenie

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek

Przygotowanie zawodniczek do reprezentowania Polski w kategorii juniorek.

Program szkolenia sportowego realizowany w SMS ma swoją specyfikę. Podział materiału ćwiczebnego w rozbiciu na klasy I-III nie ma uzasadnienia, gdyż w …

Kategorie
Szkolenie

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic – zawodniczek SMS

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic-zawodniczek SMS.

Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny uczennic, w tym zdobycie szeregu umiejętności (nawyków) ruchowych, to zadanie jakie stoi przed szkolnymi zajęciami z zakresu wychowania …

Kategorie
Szkolenie

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego

Założenia programowe szkolenia w liceum -Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Szkoły mistrzostwa sportowego realizują państwową politykę opieki nad uzdolnioną sportowo młodzieżą. System ten funkcjonuje w Polsce od wielu lat, przybiera różne warianty …

Kategorie
Szkolenie

Trzyletni program szkolenia sportowego na poziomie liceum

Trzyletni program szkolenia sportowego na poziomie liceum – propozycja rozwiązań kompleksowych

Program szkolenia w liceum sportowym, Szkole Mistrzostwa Sportowego (SMS), obejmuje (w większości przypadków) fundamentalny fragment kariery – przełom wieku …

Kategorie
Szkolenie

Wpływ rodzaju treningu na wyniki u młodzieży.

Wpływ rodzaju treningu na wyniki u młodzieży.

Wyniki okazały się wielce jednoznaczne. Dwie wyróżnione uprzednio grupy o różnym rodzaju rozwoju sportowego (I i P) stosowały całkowicie odmienną strukturę treningu i …

Kategorie
Szkolenie

Problem rozwoju kariery sportowca

Problem rozwoju kariery konkretnego sportowca jest dzisiaj materią technologicznie bardzo złożoną i społecznie delikatną. Współczesny sport wyczynowy stawia coraz to wyższe i bardziej złożone wymogi wynikające ze stałej, wciąż obserwowanej …

Kategorie
Szkolenie

Szkolnictwo sportowe w Polsce w świetle działań strategicznych

Szkolnictwo sportowe w Polsce w świetle działań strategicznych.

Szkolnictwo sportowe młodzieży jest strategiczną podstawą osiągnięć sportu wyczynowego w każdym kraju. Jego sposób organizacji, dostępność, a przede wszystkim metodyczna jakość mają …

Kategorie
Szkolenie

Jakość szkolenia sportowego utalentowanej młodzieży.

Jakość szkolenia sportowego utalentowanej młodzieży.

Przed nami kolejne, jakże symboliczne, Igrzyska Olimpijskie 2004 roku w Atenach. Młodzież całego świata ponownie rywalizować będzie o olimpijskie wawrzyny. Granice ludzkich możliwości zostaną przesunięte, …