Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała (skoki, rzuty, biegi)

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała (skoki, rzuty, biegi)

Najlepszymi ćwiczeniami mocy – i to nie tylko dla młodych sportowców – są naturalne ćwiczenia plyometryczne (skoki, …

Kategorie
Szkolenie

Rodzaje ćwiczeń i zasady ich prawidłowego wykonania

Rodzaje ćwiczeń i zasady ich prawidłowego wykonania.

Dążąc do uzyskania jak najlepszych efektów treningowych należy stosować takie ćwiczenia, które – uwzględniając charakterystykę zwiększanej cechy układu mięśniowego – dają największe gwarancje …

Kategorie
Szkolenie

Uwarunkowania i znaczenie siły mięśniowej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

Uwarunkowania i znaczenie siły mięśniowej w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.

Skuteczność zwiększania siły mięśniowej, mocy i innych cech układu mięśniowego (lokalna wytrzymałość siłowa i masa mięśniowa) oraz skoczności 16-19-letnich …

Kategorie
Szkolenie

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – EUROFIT

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – EUROFIT

Dla zobiektywizowania praktycznej działalności trenerów postanowiono posłużyć się wybraną precyzyjnie baterią testów sprawności fizycznej ogólnej, posiadającą sprawdzoną naukowo trafność, rzetelność i wartość różnicującą.

Wybór …

Kategorie
Szkolenie

Wszechstronna sprawność fizyczna

Wszechstronna sprawność fizyczna – podstawa mistrzostwa, konieczność testowania.

Przed około 2000 laty, grecki filozof Epiktet przekazał atletom następujące zalecenia: „Musisz sobie ustanowić dokładny tryb życia, jeść tylko to i tyle, …

Kategorie
Szkolenie

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu

Zmiany aktywności kinazy kreatynowej (CK) w osoczu pływaków w podokresie przygotowania specjalnego.

Najczęściej w badaniach diagnostycznych badacze skupiają się na bezpośredniej reakcji na wysiłek, np. z jaką intensywnością wykonane zostało …

Kategorie
Szkolenie

Wykorzystanie środków treningowych

Wykorzystanie środków treningowych

Istotą każdego treningu jest zasób środków jakie zostały wykorzystane do szkolenia zawodników. Środki stosowane przez trenera zawodników sekcji studenckiej przedstawiono w tab. 6.3.

Tabela 6.3. Objętość ćwiczeń

Kategorie
Szkolenie

Analiza szkolenia w makrocyklu przygotowania pływaków do ME

Analiza szkolenia w makrocyklu przygotowania pływaków do ME

Kolejnym przykładem ilustrującym mechanizm przygotowywania polskich pływaków do najważniejszych imprez jest analiza rocznego cyklu szkolenia z punktu widzenia efektywności, którego miarą były …

Kategorie
Szkolenie

Analiza szkolenia w pływaniu na różnych etapach treningu

Analiza szkolenia w pływaniu na różnych etapach treningu.

Trening pływacki podlega ogólnym prawidłowościom etapowego przygotowania, tj. od wszechstronnego poprzez ukierunkowane do specjalnego. Obok przygotowania fizycznego na lądzie i w wodzie …

Kategorie
Szkolenie

Kierowanie treningiem pływackim

Kierowanie treningiem pływackim

Do kierowania treningiem konieczne są informacje dwojakiego rodzaju [Płatonow, Sozański 1991]:

• charakteryzujące stan różnych składowych wytrenowania w dynamice procesu treningu,

• charakteryzujące efektywność stosowanych obciążeń, środków …