Kategorie
Szkolenie

Rola trenera w systemie szkół mistrzostwa sportowego

 

Rola trenera w systemie szkół mistrzostwa sportowego.

Młodzież uprawiająca sport skupia uwagę nie tylko rodziców i szkoleniowców. Interesują się nią coraz poważniej decydenci różnych …

Kategorie
Szkolenie

Obciążenia treningowe koszykarek w wieku 16-18 lat

Obciążenia treningowe koszykarek w wieku 16-18 lat.

Sport dzieci i młodzieży to podsystem sportu wyczynowego nastawiony na dobór i selekcję osobników predysponowanych do osiągania najwyższych wyników w wieku dojrzałym oraz …

Kategorie
Szkolenie

Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe

Warunki organizacyjne opracowania, wdrożenia i stosowania Systemu przez polskie związki sportowe.

Rozwój fizyczny młodych sportowców powinien być realizowany w ramach Systemu opracowanego, wdrożonego, finansowanego i kontrolowanego przez polskie związki sportowe. …

Kategorie
Szkolenie

System Zwiększania Możliwości Fizycznych Sportowca

System Zwiększania Możliwości Fizycznych Sportowca

Autorzy uważają, że rozwój możliwości fizycznych młodych sportowców powinien być zaplanowany w perspektywie 6-8 lat (najlepiej dwóch cykli olimpijskich) i konsekwentnie realizowany w ramach Systemu, …

Kategorie
Szkolenie

Rejestracja obciążenia treningowego

Rejestracja obciążenia treningowego.

Konieczne jest prowadzenie przez zawodniczki i zawodników (wszystkich kategorii wieku) indywidualnych zeszytów treningowych „Trening siłowy”, w których powinni rejestrować obciążenie (objętość i intensywność) w poszczególnych: ćwiczeniach, jednostkach …

Kategorie
Szkolenie

Zwiększanie siły i mocy dziewcząt

Zwiększanie siły i mocy dziewcząt.

Proces zwiększania siły i mocy dziewcząt powinien przebiegać podobnie jak u chłopców. Jednakże uwzględniając właściwości psychofizyczne płci żeńskiej warto wziąć pod uwagę poniższe zalecenia.

W …

Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia nie zalecane 16-19-letnim sportowcom.

Ćwiczenia nie zalecane 16-19-letnim sportowcom.

W programach treningowych ukierunkowanych na zwiększanie siły mięśniowej młodych sportowców powinny przeważać ćwiczenia w pozycjach odciążających (np. w leżeniu przodem lub tyłem, siadzie, klęku, zwisie …

Kategorie
Szkolenie

Naturalne ćwiczenia plyometryczne ukierunkowane na zwiększenie mocy rozwijanej w ruchach kompleksowych.

Naturalne ćwiczenia plyometryczne ukierunkowane na zwiększenie mocy rozwijanej w ruchach kompleksowych.

W celu zwiększenia mocy mięśni całego ciała młodych sportowców oraz rozwijanie u nich umiejętności wykorzystania pracy mięśni w cyklu …

Kategorie
Szkolenie

10 „Złotych Ćwiczeń” ukierunkowanych na zwiększenie siły głównych grup mięśni.

10 „Złotych Ćwiczeń” ukierunkowanych na zwiększenie siły głównych grup mięśni.

Rekomendujemy 10 ćwiczeń, wybranych dla 16-17-letnich dziewcząt i chłopców (uzupełnionych o warianty zalecane dla starszych, tj. 18-19-letnich, sportowców), których stosowanie …

Kategorie
Szkolenie

Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym

Ćwiczenia z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym.

Dopóki ćwiczenia, w których sportowiec pokonuje tylko ciężar własnego ciała umożliwiają postęp w zakresie przygotowania fizycznego, nie ma potrzeby sięgania po dodatkowe obciążenia zewnętrzne. Stopniowe, …